Karaman İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Mekanizasyon Özellikleri
Mechanization Characteristics of Dairy Cattle Farms in Karaman Province

Abdullah KAYA, Haydar HACISEFEROĞULLARI
2020 Turkish Journal of Agricultural Engineering Research  
Karaman İlinde süt sığırcılığı yapan 110 tarım işletmesi tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu işletmelerden elde edilen birincil veriler çalışmanın temel materyalini oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, işletme başına 1.44 adet traktör düştüğü, ortalama traktör yaşının 16 yıl olduğu ve 25 yıl üstü traktörlerin oranının ise %25.3 olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerde toplam 1 040 adet ve 29 farklı tarım makinesi olduğu, traktör başına düşen makine sayısının 6.58 adet, traktör başına
more » ... , traktör başına düşen makine kütlesinin 6.4 ton, ayrıca işletme başına düşen alet-makine sayısının ise 9.45 adet olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin %12.7'sinde gübre temizliğinde otomatik sıyırıcıların kullanıldığı tespit edilmiştir. İşletmelerin %41.3'ünde çift sıralı paralel sağım sistemi bulunduğu, %22'sinin sürü yönetim programını kullandığı, %39'unda sütölçer bulunmadığı, işletmelerin %51.2'sinde ise 8 saat ve üzeri sürede teknik servis hizmetinin alındığı tespit edilmiştir.
doi:10.46592/turkager.2020.v01i02.012 fatcat:lirbvhfe7rerdczg46lrgf3muu