Methodological foundations of evaluation of effectiveness indicators of small-scale business activities

T. Ivanova
2013 Vìsnik. Kiïvsʹkogo Nacìonalʹnogo Unìversitetu ìmenì Tarasa Ševčenka. Ekonomìka  
~ 27 ~ УДК 311.2 Т. Іванова, канд. екон. наук, ст. викл. (Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ Розроблено методологічний підхід щодо нормування фінансових показників малих підприємств, який дозволяє забезпечити порівнянність показників фінансового стану та результатів діяльності малих підприємств, а також розробити методику розрахунку вертикальної інтегральної
more » ... за окремими складовими фінансового стану та результатів діяльності малих підприємств. Ключові слова: нормування фінансових показників, індикативні показники, ефективність діяльності малих підприємств. Разработан методологический подход к нормированию финансовых показателей малых предприятий, который позволяет обеспечить сопоставимость показателей финансового состояния и результатов деятельности малых предприятий, а также разработать методику расчета вертикальной интегральной оценки по отдельным составляющим финансового состояния и резульатов деятельности малых предприятий. Ключевые слова: нормирование финансовых показателей, индикативные показатели, эффективность деятельности малых предприятий. The methodological approach to the measurement of financial indicators of small-scale enterprises has been developed. It enables to secure the comparability of financial condition indicators and the results of small-scale enterprise activities, and also to develop the methods of vertical integral estimate calculation at separate aspects of financial condition and the results of smallscale enterprise activities. Keywords: measurement of financial indicators, indicative characteristics, effectiveness of small-scale enterprise activities.
doi:10.17721/1728-2667.2013/134-1/7 fatcat:sze2gznmgzdgrkx3d2hepvv34q