Axiological Connotations in the Semantics of the Concept Gamer (on Examples of Bulgarian and Russian Internet Language)

Marinela Paraskova Mladenova
2019 Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie  
<p>Aksjologiczne konotacje semantyki konceptu gamer (na przykładzie bułgarskiego i rosyjskiego języka komunikacji internetowej)</p><p>W opracowaniu przedstawiono niektóre aksjologiczne konotacje oraz pozytywne i negatywne asocjacje związane z konceptem gamer w bułgarskiej i rosyjskiej przestrzeni internetowej. Bazę materiałową analizy stanowią: artykuły w prasie internetowej, komentarze zamieszczone na forach, strony serwisów telewizyjnych, prywatne blogi, posty itp. opublikowane w obu
more » ... Na podstawie przeprowadzonego badania autorka formułuje wnioski dotyczące różnic i podobieństw w zakresie zawartości semantycznej rosyjskiego i bułgarskiego konceptu gamera.</p>
doi:10.17951/zcm.2019.8.73-87 fatcat:56mhdsoncnb3romrllo4hk3v6e