Butterfly fauna (Insecta, Lepidoptera, Papilionoidea) of northern Moslavina (Croatia)

Željka Fištrek
2018 Natura Croatica  
This research into the butterfly fauna of the northern parts of the Moslavina region (northern Moslavina) was conducted between July 2004 and September 2006 with the aim of providing the first information on the butterfly fauna for the area and contributing to the overall knowledge on butterfly species distribution in Croatia. The analysis of samples collected from 13 locations demonstrates the presence of 69 species, which corresponds to 35% of all species recorded in Croatia. Since the
more » ... h area is subject to significant anthropogenic influence, this share can be considered as significant. Strictly protected species Lycaena dispar (Haworth, 1802), Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Lopinga achine (Scopoli, 1763), Papilio machaon (Linnaeus, 1758) and Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) were recorded during the research. Furthermore, the research provided the first data on butterfly fauna of the northern parts of the Moslavina region, and can serve as a basis for further research in the wider region. Istraživanje faune danjih leptira sjevernih predjela Moslavine (sjeverna Moslavina) provedeno je u razdoblju od srpnja 2004. do rujna 2006. godine s ciljem prikupljanja prvih informacija o fauni leptira na navedenom području, te kako bi pridonijelo općem poznavanju rasprostranjenosti leptira u Hrvatskoj. Analiza uzoraka sakupljenih na 13 lokacija ukazuje na prisutnost 69 vrsta što čini 35 % od svih zabilježenih vrsta u Hrvatskoj. Budući da se radi o području koje je pod značajnim utjecajem ljudskih aktivnosti, ovaj udio može se smatrati značajnim. Ovim istraživanjem na navedenom području zabilježene su strogo zaštićene vrste Lycaena dispar (Haworth, 1802), Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Lopinga achine (Scopoli, 1763), Papilio machaon (Linnaeus, 1758) i Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758). Nadalje, istraživanje pruža prve podatke o fauni leptira sjevernih predjela Moslavine, te može poslužiti kao podloga za daljnja istraživanja u široj regiji. Ključne riječi: leptiri, Moslavina, zaštita Tab. 2. List of recorded butterfly species in the study area, with location and date of collection or observation Species Location and date of finding Fam. Papilionidae Latreille, 1802
doi:10.20302/nc.2018.27.5 fatcat:4yk7ziz5kfbzdoe6ztiugwwnte