HOMOGENOST I PROSTORNA STRUKTURA ZRELIH SASTOJINA HRASTA KITNJAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Vojislav Dukić, Branko Stajić, Danijela Petrović
2022 ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  
U čistim zrelim sastojinama hrasta kitnjaka u kontinentalnom dijelu Bosne i Hercegovine istraživani su elementi prostorne strukture sastojina. Privremene ogledne površine postavljene su na pet lokaliteta, tačnije, u pet ekoloških jedinica. Sastojine se nalaze u VII dobnom razredu (120–140 godina). Za definisanje homogenosti sastojina izračunati su indeksi homogenosti. U istraživanim sastojinama, sa pogoršanjem stanišnih uslova smanjuje se homogenost. Utvrđeni indeksi diferenciranja prečnika
more » ... ala po ekološkim jedinicama su približno jednaki. Primjenom metoda za utvrđivanje prostornog rasporeda stabala konstatovana je značajna slučajnost razmještaja stabala u prostoru.
doi:10.7251/gsf2131017d fatcat:pzslppwctzc3vahy45w7zk4die