Křesťan's Nejedlý (with a Small Addition)
Křesťanův Nejedlý (s malým doplněním)

Petr Čornej
2014 Czech Journal of Contemporary History  
KŘESŤAN, Jiří: Zdeněk Nejedlý: Politik a vědec v osamění. Praha -Litomyšl, Paseka -Národní archiv 2012, 569 stran. Trvalo to dlouho, ale česká veřejnost se na počátku roku 2013 přece jen dočkala rozsáhlé, a navíc bravurně napsané monografie o v mnohém směru kontroverzní, leč nepřehlédnutelné osobnosti českého kulturního, vědeckého a politického života dvacátého století. Troufám si říci, že práce Jiřího Křesťana je nejpodrobnější, nejobsáhlejší, faktograficky nejspolehlivější a nepochybně
more » ... í biografií Zdeňka Nejedlého. Toto kladné hodnocení není podmíněno pouze kvalitami autora, jenž se již po dvě desetiletí prezentuje jako znamenitý historik a velmi dobrý stylista, nýbrž také objektivními skutečnostmi. Křesťan měl k dispozici nejen obrovskou Nejedlého písemnou pozůstalost, kterou v různé míře zužitkovali již předchozí badatelé, ale také archiv Ústředního výboru KSČ i další dříve nepřístupné fondy, navíc navštívil donedávna "uzamčené" archivy ruské a také jeden archiv německý. Heuristika je tudíž téměř vyčerpávající, takže nové objevy lze snad očekávat jedině ve fondech sovětských bezpečnostních služeb, budou-li ovšem někdy odtajněny. Materiály z více než třiceti archivů (včetně snímků uložených v Národním filmovém archivu), stovky prostudovaných knih i studií, dokonalá znalost dobové publicistiky a příkladné využití dnes tolik rozšířené metody oral history jsou vizitkou více než dostatečnou. V tomto směru nemohu mít k práci sebemenší připomínky a nezbývá
doi:10.51134/sod.2014.005 fatcat:o4pu6dsb6zfrnn2vaoszrnhneu