REKLAMLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: DIŞ TİCARET YÖNÜNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Sadettin GÜLTEKİN
2016 Kesit Akademi  
Reklâm, gazetede bir duyuru ya da mesaj, kamuya açık alanda bir poster, radyo veya televizyonda bir ürün veya hizmet veya belli bir işi yapmak için bir talep ya da öneridir. Reklâmlar hayatımızın gerçeğidir. Reklâmlar, insanlık tarihinin en güçlü propaganda sistemidir. Reklâmlar, hayat tarzımızı da derinden etkiler. Günlük hayatımızda yoğun bir reklam bombardımanı altında yaşarız. Ömrümüzün çok önemli bölümünü televizyonda reklam izlemekle veya gazetede reklam mesajlarını okumakla tüketiriz. Bu
more » ... çalışmada, özellikle dış ticaret açısından, reklâmların sosyal ve ekonomik yönleri konusunda bazı görüşler sunulmuştur.
doi:10.18020/kesit.29 fatcat:vmfeaxmqmbeepgvj5f2tmrajjy