Poczucie tożsamości mieszkańców małego miasta galicyjskiego (w drugiej połowie XIX wieku)

Jadwiga Hoff
2017 Prace Historyczne  
doi:10.4467/20844069ph.17.020.6263 fatcat:bsmpnjzspjfz7hduvpstdctnru