Rozumienie pracy w Konstytucji RP – próba rekonstrukcji pojęcia

Wojciech Arndt
2015 Horyzonty Wychowania  
W artykule podjęta zostanie próba rekonstrukcji pojęcia pracy w kontekście polskiego systemu prawnego. Ponadto przedstawiona będzie krytyka zbyt wąskiego rozumienia pracy powiązana z propozycją konsekwentnego zastosowania się do naczelnych zasad Konstytucji RP (zasady dobra wspólnego oraz zasady godności człowieka), które prowadzi do głębszego rozumienia pracy także na gruncie prawa. Wydaje się, że jedynie w taki sposób można przedstawiać pojęcie pracy jako zagadnienie istotne w funkcjonowaniu państwa.
doaj:7134d4f73171451083cf382378f289a8 fatcat:mndg5fv4vrhqnf4inssa7kbcry