Vezno sredstvo da ako u zavisnosloženim rečenicama najstarijih kajkavskih književnih tekstova

Željka Brlobaš
2021 Hrvatski Dijalektološki Zbornik  
Na temelju najstarijih kajkavskih književnih tekstova druge polovice 16. stoljeća (Ivan Pergošić, Antun Vramec, Listine u Acta Croatica) u radu se analiziraju eksplicitne zavisnosložene rečenice nastale uvrštavanjem na temelju raspodjele i strukture veznoga sredstva da ako. Sintaktička obilježja zavisnosloženih rečenica uvedenih veznim sredstvom da ako u najstarijim izvorima kajkavskoga hrvatskog književnog jezika uspoređuju se s potvrdama u kajkavskim književnim tekstovima do kraja razdoblja.
more » ... ajkavski hrvatski književni jezik odlikuje se pojedinim sintaktičkim obilježjima zavisnosloženih rečenica usporedivim u cijelom razdoblju (od 16. do 19. st.) ili razlikovnim u prvim književnim tekstovima u odnosu na ostale tekstove do kraja razdoblja. * * Jezični primjeri prikupljeni su tijekom sudjelovanja na projektu Dokumentiranje i interpretiranje najstarijih razdoblja hrvatskoga jezika Hrvatske zaklade za znanost za izlaganje na Hrvatskim sintaktičkim danima (Osijek, 17. -19. svibnja 2018.) Iz sintakse zavisnosloženih rečenica u najstarijim kajkavskim književnim tekstovima: uzročne i pogodbene rečenice. Rezultati analize primjera teme ovoga rada dosad nisu objavljeni.
doi:10.21857/moxpjhwd7m fatcat:6xfesae75zft3c6w3nnqg62gfi