Jaga-baba na Haliču: A Recently Found Manuscript of Ivana Brlić-Mažuranić
Jaga-baba na Haliču – pronađeni rukopis Ivane Brlić-Mažuranić

Andrijana Kos-Lajtman
2013 Libri et Liberi  
Jaga-baba na Haliču -pronađeni rukopis Ivane Brlić-Mažuranić Izvorni znanstveni članak / original research paper Primljeno / received 9. 5. 2013. Rad donosi uvid u tekst Ivane Brlić-Mažuranić Jaga-baba na Haliču, do sada u većem dijelu nepoznat, čiji je rukopis u travnju 2012. pronađen u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Riječ je o pripovjednom tekstu čija je radnja smještena na Halič, brdo u okolici Varaždina, u kraju s kojim je Ivana Brlić-Mažuranić bila povezana snažnim
more » ... skim vezama. Pripovijest nije dovršena i fragmentarnog je karaktera, a tek je parcijalno objavljena u Zagorskome kolendaru 1960. Nakon autoričine smrti rukopis je pripao njezinu sinu Ivi Brliću, a nakon toga, do nedavnoga pronalaska, iako je tekst naslovno bio zaveden u Arhivu obitelji Brlić, gubi mu se svaki trag. U radu se rasvjetljavaju sadržajni i oblikovni aspekti pripovijesti no, također, i njezino moguće situiranje u širi književnopovijesni i autobiografski kontekst autoričina stvaralaštva -u kontekst njezine neoromantičke orijentacije, sklonosti motivima slavenske mitologije, ali i podneblju Hrvatskoga zagorja kao motivsko-tematskoga uporišta. Ključne riječi: Halič, Ivana Brlić-Mažuranić, Jaga-baba na Haliču, Baba Jaga, nedovršeni tekst, rukopis, pripovijest iz obiteljskoga života Libri & Liberi • 2013 • 2 (1): 29-50
doi:10.21066/carcl.libri.2013-02(01).0035 fatcat:6rxduelz3jh3bmwwbzplmeopge