Domácí úkoly z matematiky v distančním vzdělávání

Jan Fiala
2020 Pedagogická Orientace  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra aplikované matematiky a informatiky Problematika domácích úkolů je častým tématem odborné pedagogické literatury i obsahem diskusí odborníků z pedagogiky, psychologie i medicíny a stále více i veřejnosti. Podle jednoho pohledu jsou domácí úkoly a jejich plnění žáky snad až mimo zákon, druhým extrémem je zase evidentní přetěžování žáků i přenášení učitelské odpovědnosti za výsledky vzdělávání žáků na jejich rodiče. 1 Před
more » ... ch rodiče. 1 Před úkol vyvážit tyto dva přístupy byli postaveni všichni učitelé v okamžiku uzavření škol, které bylo vyhlášeno Vládou ČR v březnu 2020 s cílem zabránit dalšímu šíření epidemie koronaviru. Při zavedeném distančním vzdělávání (zvláště na ZŠ a SŠ) začalo nově hrát zásadní roli samostudium žáků. S touto formou učení se dosud setkávali žáci spíše výjimečně, někteří z nich individuálně např. při hlubším zájmu o učivo. Samostudium žáků řídili učitelé podle našich zkušeností převážně formou zadávání domácích úkolů, které se tak staly prostředkem naplňování cílů výuky. Zásadní význam domácích úkolů potvrzují např. výsledky studie Smetáčkové (2014, s. 218), podle nichž mají domácí úkoly na celkovou úspěšnost žáků v matematice podstatný vliv. Studie rovněž upozorňuje, že pomoc rodičů se vzděláváním jejich dětí je v matematice velmi žádoucí a často nezbytná, což se naplno potvrdilo právě v době uzavření škol. 1 Výuka v dočasně změněných podmínkách Příslovcem "dočasně" optimisticky vyhlížíme na budoucí návrat standardního formátu výuky na školách, který se opírá o přímý kontakt žáků s učitelem. Interakce mezi nimi je základem efektivního učení a podle našeho názoru je jen obtížně nahraditelná. Sebelepší online výuka, která byla také součástí distanční výuky matematiky, ji nemůže podle zkušeností autora plnohodnotně, a především v dlouhodobé perspektivě nahradit. Distanční vzdělávání, které školám a učitelům doporučilo MŠMT (2020) pro období uzavření škol, je např. v prostředí VŠ běžnou formou organizace 1 Podle zkušeností autora se tento jev děje dokonce i na prvním stupni ZŠ. Autor PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra aplikované matematiky a informatiky, Studentská 13,
doi:10.5817/pedor2020-2-192 fatcat:es2teg5f6jgslkna5anu64aobe