MAKROELEMENTŲ KIEKIO IR FERMENTŲ AKTYVUMO POKYČIAI SVEIKŲ IR SERGANČIŲ KARVIŲ KRAUJO SERUME CHANGES IN QUANTITY OF MACRO-ELEMENTS AND IN ACTIVITY OF ENZYMES IN BLOOD SERA OF HEALTHY AND SICK COWS

Irena Klimienė, Vytautas Špakauskas, Laimis Jodkonis
unpublished
LVA veterinarijos institutas, Instituto g. 2, LT-4230 Kaišiadorys, tel. 8~346-60692 Santrauka. Nuo pašarų priklauso kalcio, fosforo, magnio, natrio ir kalio kiekis kraujo serume, o šių makroelementų pokyčiai ar trūkumas organizme turi įtakos sergamumui pareze po apsiveršiavimo bei osteomaliacija. Apsiveršiavusioms ir sirgusioms karvėms, kurių racionas buvo nesubalansuotas, nustatyta hipokalcemija, hipofosfatemija ir hipomagnemija (p<0,05). Užtrūkusioms ir apsiveršiavusioms karvėms, kurios su
more » ... rvėms, kurios su pašarais gavo mineralinių medžiagų priedo, nustatyta mažesnio laipsnio hipokalcemija, mažesni fosforo, magnio, natrio ir kalio kiekio pokyčiai kraujo serume. Pareze po apsiveršiavimo sergančių karvių kraujyje sumažėja kalcio ir fosforo (atitinkamai iki 1,89±0,12 mmol/l ir 0,71±0,06 mmol/l), o padaugėja magnio ir natrio. Koreliacijos koeficientas tarp kalcio ir fosforo kiekio šia liga sergančių karvių kraujo serume r=0,6993. Osteomaliacija sirgusių karvių kraujyje, palyginti su sveikomis, sumažėja kalcio, fosforo ir magnio (atitinkamai iki 2,16±0,06 mmol/l; 0,91±0,23 mmol/l; 0,61±0,10 mmol/l), o padaugėja natrio (iki 172,0±1,14 mmol/l). Padidėjęs amilazės aktyvumas nustatytas karvių, kurių racionas buvo nesubalansuotas bei sergančių karvių kraujo serume, o taip pat pastarųjų karvių kraujo serume buvo padidėjęs šarminės fosfatazės aktyvumas. Raktažodžiai: karvės, osteomaliacija, parezė po apsiveršiavimo, makroelementai, fermentai. Summary. Feeding-stuffs have an important influence on the quantity of calcium, phosphor, magnesium, sodium and potassium in blood serum, and changes in their quantity define the manifestation of milk-fever and osteomalacia. Hypocalcemia, hypophosphatemia and hypomagnesemia were determined for calved and sick cows with non-balanced ration (p<0.05). Lower degree hypocalcemia and less changes in the quantity of phosphor, magnesium, sodium and potassium were determined in the blood sera of dry and calved cows fed with feeds supplemented with mineral additives. The quantity of calcium and phosphor is diminished (up to 1.89±0.12 mmol/l and 0.71±0.06 mmol/l respectively), and the quantity of magnesium and sodium is risen in the blood of cows with milk-fever. Correlation between the quantity of calcium and phosphor in the blood sera of cows with milk-fever was r=0,6993. In comparison with healthy cows, cows with osteomalacia had low quantity of calcium, phosphor and magnesium (up to 2.16±0.06 mmol/l, 0.91±0.23 mmol/l and 0.61±0.10 mmol/l respectively) and high quantity of sodium (up to 172.0±1.14 mmol/l). Increased activity of amylase was determined in the blood sera of cows with non-balanced ration and sick cows. Increased activity of alkaline phosphatase was determined in the blood sera of sick cows.
fatcat:gfj73ygzu5bvdcwmwzjzec5w2u