MINERVA A nacionalizmus és a történészek *

Anthony Smith
unpublished
A nacionalizmus története legalább annyira kutatóinak, mint magának az ideológiának és a mozgalomnak a története. Épp azért, mert annyira változékonynak és illékonynak tûnik, a nacionalizmus csak különbözõ formákban mutatkozik meg, vagy inkább azokban a formákban, amelyekbe támogatói és kritikusai öntik. Ezért tartják oly gyakran par excellence "történelmi mozgalomnak". Nemcsak az európai történelem egy adott idõszakában jelent meg, és nemcsak konkrét történelmi helyzetekben nyi-latkozik meg,
more » ... nyi-latkozik meg, hanem természetét tekintve is teljesen "történeti": különbö-zõ közösségek egymásra hatásából eredezteti a világot, olyan közösségeké-bõl, amelyek mindegyikének egyedi tulajdonságai és történelme van, és mindegyik konkrét eredet és fejlõdés eredménye. Ám ezen túl is létezik a szónak egy méginkább konkrét értelme, amely alapján mélyen "történelmi" mozgalomnak tekinthetjük a nacionalizmust. A történészek elõkelõ helyet foglalnak el megalkotói és hívei között, de õk voltak az elsõk a nacionalizmus jelenségének felmérésében és megértésében is. Nem meglepõ, hogy a történészek ily nagymértékben járulnak hozzá egy ennyire "történeti" mozgalomhoz, ha figyelembe vesszük azokat az eleme-ket, amelyek közösek a korai európai nacionalizmusban és a romantika ko-rának történetírásában. Michelet, Burke, Müller, Karamzin, Palacký és so-kan mások saját közösségeikben adtak erkölcsi és intellektuális alapot a lét-rejövõ nacionalizmusnak. A filológusok mellett a történészek voltak saját * A tanulmány eredeti megjelenési helye: Nationalism and the Historians. In Balakrishnan, Gopal (szerk.): Mapping the Nation. London, New York, 1996, Verso.
fatcat:6pqx2qdkxzf4jgm4ig5fruj4uq