Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτεινόμενες επεμβάσεις συντήρησης για το ναό Αγίου Ιωάννη των Μπενιζέλων (Μερκάτη) [article]

Έλλη Αγγελάκη, Ευτυχία Μπίντα, University Of West Attica, Maria Chatzidakis
2022
Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της κατάστασης διατήρησης και οι προτεινόμενες επεμβάσεις για τη συντήρηση των τοιχογραφιών του ναού Αγίου Ιωάννη των Μπενιζέλων (Μερκάτη), που βρίσκεται στο χώρο του Αρχαίου Ελαιώνα στο Αιγάλεω. Ο ναός παρουσιάζει φθορές που οφείλονται στην επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών, περιστασιακών βανδαλισμών και σε νεότερες επεμβάσεις, όπως επιζωγραφίσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορετικές εικονογραφικές φάσεις του ναού που
more » ... αποτελούν αντικείμενο αρχαιολογικής μελέτης με μεγάλη επιστημονική και εκπαιδευτική αξία. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που συγκροτούν τις βασικές ενότητες της παρούσας μελέτης είναι η αναγνώριση της τεχνολογίας κατασκευής και η τεκμηρίωση των διαφορετικών εικονογραφικών φάσεων, οι παράγοντες φθοράς και η αξιολόγηση της επίδρασής τους στις τοιχογραφίες, η αποτίμηση των παλαιότερων επεμβάσεων και η διατύπωση των κατάλληλων επεμβάσεων συντήρησης σε σχέση με τις αξίες του μνημείου που θα διατηρηθούν και αναδειχθούν. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή τεχνικών μη καταστρεπτικού ελέγχου, όπως η υπέρυθρη θερμογραφία, η μικροσκοπική εξέταση με φορητό ψηφιακό μικροσκόπιο, η εξέταση με εφαπτομενικό φωτισμό, η μακροφωτογράφιση, η εξέταση με υπεριώδη ακτινοβολία κ.ά. Η εργασία περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της τεχνολογίας και των υλικών κατασκευής, την καταγραφή των διαφορετικών φάσεων των τοιχογραφιών σε συνδυασμό με την σχεδιαστική τεκμηρίωσή τους, την καταγραφή παλαιότερων επεμβάσεων συντήρησης, τη μελέτη της παθολογίας, των παραγόντων φθοράς, όπως η ανερχόμενη υγρασία, η υγρασία από διήθηση, οι βιολογικοί παράγοντες και ο ανθρώπινος παράγοντας, την καταγραφή, γραφική, και φωτογραφική τεκμηρίωση των φθορών, τις προτάσεις για τη συντήρηση των τοιχογραφιών που περιλαμβάνουν επεμβάσεις στερέωσης κονιάματος, απομάκρυνσης παλαιότερων επεμβάσεων, περιμετρικής συγκράτησης κονιάματος και συμπλήρωσης απωλειών κονιάματος, επεμβάσεις στερέωσης ζωγραφικής επιφάνειας. επιφανειακού καθαρισμού, αισθητικής αποκατάστασ [...]
doi:10.26265/polynoe-2686 fatcat:aiywldmtvfa5vbspkv5zrcu7ky