Rudolf Boehm (1927–2019)

Jacques De Visscher
2021 De Uil van Minerva  
Op 21 november 2013 gaf Rudolf Boehm over Marx zijn 'laatste lezing', zo werdin een rondschrijven aangekondigd. Een lezing was het niet, want Boehm,gehinderd door een heel slecht zicht, kon nog nauwelijks iets lezen. Hij gafbijgevolg een uiteenzetting, een goed voorbereide voordracht van meer dan eenuur over wat hij bij het denken en schrijven van Karl Marx zelf denkt, ingaand opde vraag 'wat hebben we vandaag aan de inzichten van de auteur van Das Kapital?' Veel nieuws was niet te horen, maar
more » ... iet te horen, maar daar ging het mij niet om, integendeel. Ikkwam luisteren naar wat Boehm ons wist te bieden: een vertolking van een bekendstuk, zoals we naar een bekend muziekstuk kunnen luisteren, waarin veeleer devertolking dan de neergeschreven compositie ons interesseert.
doi:10.21825/uvm.v32i4.18150 fatcat:x4dbmjnkhbau7dluayylo54rgq