Wielogłowa hydra

Peter Linebaugh, Marcus Rediker
2019 Praktyka Teoretyczna  
Przetłumaczył ŁUKASZ MOLLPrezentujemy pierwsze tłumaczenie na język polski fragmentu głośnej książki Petera Linebaugha i Markusa Redikera The Many-Headed Hydra: The Hidden History of Revolutionary Atlantic. Autorzy przedstawiają w niej transkontynentalny i transkulturowy zbiorowy podmiot oporu wobec rodzącego się systemu kapitalistycznego. Przetłumaczony fragment dostarcza przeglądu struktury atlantyckiego proletariatu, zdaje sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywał on przy konstrukcji
more » ... strukcji infrastruktury niezbędnej dla reprodukcji kapitalizmu, a także omawia jednocześnie popłoch i nadzieje, jaki zgraja żeglarzy, zbiegłych niewolników, heretyków i obrończyń dóbr wspólnych wzbudzała od Anglii po Karaiby.
doi:10.14746/prt.2019.3.4 fatcat:nvq5p2lsxzewnjl467vyxtlwai