The potential and activity of scientific staff at Polish centres of geographical research
Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych

Jerzy Bański
2015 Przegląd Geograficzny  
Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych The potential and activity of scientific staff at Polish centres of geographical research JERZY BAŃSKI Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55; jbanski@twarda.pan.pl Zarys treści. Celem artykułu jest ocena potencjału kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych z uwzględnieniem perspektyw jej rozwoju w najbliższych kilkunastu latach. Uwaga autora
more » ... atach. Uwaga autora koncentruje się na współczesnej strukturze pracowników naukowych, ich dorobku i aktywności badawczej. Najwięcej miejsca poświęcono samodzielnym pracownikom nauki. W analizach wykorzystano przede wszystkim dane Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz materiały ze stron internetowych ośrodków akademickich. Badania wykazały, że kadrę naukową w geografii charakteryzuje duża polaryzacja pod względem liczebności, aktywności i specjalizacji badawczej. Udział naukowych kategorii zawodowych zapewnia raczej utrzymanie dotychczasowej struktury kadry naukowej w ośrodkach geograficznych, ale zaznacza się niekorzystna struktura wiekowa samodzielnych pracowników nauki. Stwierdzono też niską aktywność profesorów jeśli chodzi o publikowanie w renomowanych czasopismach zagranicznych oraz duże zróżnicowanie zaangażowania w projekty badawcze.
doi:10.7163/przg.2015.2.4 fatcat:2ep7vxllabc2dair534klczbay