Актуалізація прецедентності в публіцистиці Івана Багряного

Жанна Колоїз
2018 Філологічні студії Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету  
У статті досліджено прецедентні феномени, які маніфестують певну культурно значущу інформацію в мові публіцистики Івана Багряного. Зосереджено увагу на тому, що публіцистичний доробок письменника активізує когнітивну базу через актуалізацію інтертекстуальності й прецедентності, ґрунтований на використанні різних прецедентних феноменів, що виступають яскравими маркерами й вербальними сенсорними стимулами. З'ясовано функційно-прагматичну наснаженість прецедентних феноменів. Репрезентовано
more » ... ім такі функції прецедентних феноменів, як-от: номінативно-інформативна, персуазивна, аксіологічна, прагматична, парольно-ідентифікаційна, людична, експресивно-декоративна тощо.
doi:10.31812/filstd.v18i0.2132 fatcat:r2il2t6ybnfxvh5h4kqx7exnce