DEMOKRATIKUS ÉRTÉKEK – DISZKRIMINATÍV GYAKORLATOK, TEKINTETTEL AZ IDŐSKORÚAK STÁTUSÁRA

Judit Hell
2020 Magyar Gerontológia  
A gerontológiai tudományok művelése Magyarországon rövid múltra tekint vissza. Talánezért sokan és tévesen a gerontológia jelentését leszűkítik annak biológiai- orvosi típusára.Amellett érvelünk, hogy a humán- és társadalomtudományi gerontológiának is létjogosultságavan. Megmutatjuk, hogy az ember, az idős ember léthelyzetével kapcsolatban a filozófia és azetika milyen sajátos területen vizsgálódik, miben jelölhető meg missziója: elemezzük anyugati filozófiai gondolkodás történetét, azt, hogy
more » ... ly nagy erkölcsi eszméket, értékeketmunkált ki több ezer év alatt. Ezek az ideák a modern demokratikus társadalmak elvi alapjátképezik. Ilyenek: szabadság, egyenlőség, igazságosság, testvériség, emberi méltóság, emberijogok. A gyakorlatban ezek gyakran sérülnek. Pl. az időseket életkoruk miatt diszkriminálják.Ezzel sérül az egyenlőség és az igazságosság elve, sérül emberi méltóságuk. A gazdaság,politika, kultúra, oktatás, a nemzedékek közötti viszonyok terén hátrányos helyzetüknyilvánvaló. Az etika feladata a nyugati értékek mentén e gyakorlatok elvi kritikája, ezáltalhozzájárulás annak formálásához. A kontinens demográfiai krízisét az Európai Unió korszerűidősügyi politikai intézkedések, támogatások, projektek útján, a klasszikus nyugati értékekőrzése alapján kezeli.
doi:10.47225/mg/10/35-36./7600 fatcat:45figbhvcbbk3g6tzb4muqehvm