Problem prawnego ujęcia struktur Kościoła : (w oparciu o krytykę schematu prawa fundamentalnego)

Remigiusz Sobański
1972 Prawo Kanoniczne  
Problem prawnego ujęcia struktur Kościoła : (w oparciu o krytykę schematu prawa fundamentalnego) Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 15/3-4, 55-60 1 T. I. Jim enez -Urresti, Prawo kanoniczne i teologia, Con cilium 1966/7, Poznań 1969, 457. 2 T am że, 458. 8 Reforma prawa kanonicznego, C oncilium 1965/6, P oznań 1968, 642 ns.
doi:10.21697/pk.1972.15.3-4.02 fatcat:ml3wx57msbcurgiyph6istbubu