Комплексна судова психолого-психіатрична оцінка станів залежності від алкоголю в цивільному та кримінальному процесі
Comprehensive forensic psychological and psychiatric assessment of alcohol dependence in civil and criminal trials

О.П. Олійник, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ, О.В. Радзевілова, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ
2018 Ukrainian Medical Journal  
1 Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ 2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ Комплексна судова психолого-психіатрична оцінка станів залежності від алкоголю в цивільному та кримінальному процесі Поширеність алкоголізму, зростання кількості судово-психіатричних експертиз осіб із синдромом залежності, відмінності експертних рішень залежно від виду експертизи відображають проблемний стан
more » ... лемний стан експертизи психічного стану осіб із синдромом залежності від алкоголю, відсутність судово-психіатричних стандартів і необхідність науково-методичних розробок у цьому напрямку. Мета роботи -встановити основні критерії судовопсихіатричної/психологічної експертної оцінки станів залежності від алкоголю. Об'єкт і методи дослідження. Судово-психіатричному обстеженню підлягали 387 осіб із синдромом залежності від алкоголю (з них 206 випадків у цивільному та 181 -у кримінальному процесі) стосовно оцінки їх здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними в юридично значимій ситуації. Результати. Експертні рішення при посмертних та прижиттєвих судово-психіатричних експертизах осіб із алкогольною залежністю суттєво різняться. При очних (прижиттєвих) експертизах переважно виносили рішення про неможливість (65,1%) або обмежену можливість (29,1%) усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Натомість при ретроспективній оцінці психічного стану осіб на момент юридично значимих ситуацій (посмертній судово-психіатричній експертизі) частка дієздатних (31,7%) та обмежено дієздатних (45,0%) осіб була значно більшою. В обох групах спостерігали доволі значну частку осіб, які визнані такими, що не в повній мірі могли усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. У кримінальному процесі такі випадки поодинокі. В алгоритм експертного дослідження осіб із залежністю від алкоголю, крім дослідження психічного стану підекспертного, обов'язково повинно бути включено дослідження та зіставлення параметрів психосоціального функціонування протягом життя та у юридично значимий період. Висновки. Судово-психіатрична оцінка станів залежності від алкоголю повинна охоплювати комплекс психопатологічних, соціальних, ситуаційних та психологічних чинників із залученням експертів-психологів. Ключові слова: судова експертиза, алкогольна залежність, психічні розлади, здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, цивільний та кримінальний процес.
doi:10.32471/umj.1680-3051.123.122293 fatcat:ki3x6wri45fqtprip72oghwyza