EFFECTS OF FAT-RICH OIL CAKES ON CHEESE FATTY ACID COMPOSITION, AND ON CHEESE QUALITY DAUG RIEBALŲ TURINČIŲ IŠSPAUDŲ ĮTAKA RIEBIŲJŲ RŪGŠČIŲ KIEKIUI PIENE IR SŪRYJE BEI SŪRIŲ KOKYBEI

Konstantin Mihhejev, Merike Henno, Meelis Ots, Eve Rihma, Priit Elias, Sirje Kuusik, Olav Kärt, Konstantin Mihhejev, Merike Henno, Meelis Ots, Eve Rihma, Priit Elias (+2 others)
unpublished
Feeding fat to dairy cattle has been described frequently as an appropriate means to improve the favourable fatty acid (CLA) content of milk products, especially that of cheese. The objective of this study was to determine the effect of fat-rich oil cakes used in Estonia on milk and cheese quality. The experiment was conducted with Estonian Holstein dairy cows according to 4×4 Latin square design. The cows were fed ad libitum grass silage, 8 kg concentrate consisting of barley and oat meal,
more » ... y and oat meal, soybean meal and cold pressed oil cakes as fat sources (0.5 kg crude fat per animal per day) -rapeseed (RC), linseed (LC), gold of pleasure (Camelina sativa) cake (GP) and soybean meal (SBM) as the non-fat control variant -and a mineral-vitamin supplement. The inclusion of fat-rich cakes in the diet affected the overall fatty acid composition of cheese. Diets rich in unsaturated fats increased long-chain unsaturated fatty acids in milk and cheese fat, CLA included. Processing the milk into cheese did not alter the overall fatty acid profile. The dietary source of fat had a significant effect (P<0.05) on milk coagulation time and curd firmness. There were no significant effects on the experimental cheese estimates of dry matter and fat, or on the fat content in dry matter. Fat source had a slight effect on the overall quality score and texture/colour parameter of the experimental cheese (P<0.05). The quality score for fat source tended to decrease as follows: LC>SBM>RC>GP. The taste panelists found no flavour and no taste differences in cheese among treatments (except between LC and GP), although the presence of specific flavour (above perceptible level) was much higher in GP than in other treatments. The experimental results suggest that fat supplementation affects cheese fatty acid composition, milk coagulation parameters and cheese quality properties, depending on the degree of saturation the fat supplement. Gyvulių mitybos ir gyvūnų produktų kokybės katedra, Veterinarinės medicinos ir gyvulininkystės institutas, Estijos gyvulininkystės universitetas, Santrauka. Melžiamų karvių šėrimas riebalais dažnai taikomas kaip priemonė pagerinti riebiųjų rūgščių kiekį (RRK) pieno produktuose, ypač sūryje. Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti daug riebalų turinčių išspaudų, naudojamų Estijoje, įtaką pieno ir sūrio kokybei. Eksperimentas atliktas su Holšteino veislės melžiamomis karvėmis Lotynų kvadrato 4×4 metodu. Karvės buvo ad libitum šeriamos žolės silosu, 8 kg koncentratų, susidedančių iš miežinių ir avižinių miltų, sojų miltų ir šaltai spaustų riebalingų išspaudų, panaudotų kaip riebalų šaltinis (0,5 kg žalių riebalų karvei per parą), -rapsų sėklos (RS), linų sėklos (LS), rapsų (Camelina sativa) išspaudos (RI) ir kaip kontrolė sojų miltai (SM) be riebalų bei vitaminų-mineralų papildas. Daug riebalų turinčios išspaudos racione darė įtaką riebiųjų rūgščių sudėčiai sūryje. Racionai, turintys daug nesočiųjų riebiųjų rūgščių, padidino didelio molekulinio svorio nesočiųjų riebiųjų rūgščių kiekį pieno ir sūrio riebaluose, taip pat ir RR kiekį. Pieno perdirbimas į sūrį neturėjo įtakos riebiųjų rūgščių profiliui. Riebalų šaltinis racione taip pat neturėjo didelės įtakos (p<0,05) pieno sutraukinimo laikui ir sutraukos tvirtumui. Sūrio sausosios medžiagos ir riebalų kiekiui, taip pat riebalų kiekiui sausojoje medžiagoje įtaka buvo nedidelė. Riebalų šaltinis darė nedidelę įtaką bendriems sūrio, pagaminto iš eksperimentinės grupės pieno (p<0,05), kokybės ir struktūros/spalvos parametrams. Su riebalų šaltiniu susiję kokybės parametrai pablogėjo: LS>SM>RS>RI. Degustatoriai nepastebėjo kvapo ar skonio skirtumo tarp skirtingų bandymų sūrių (išskyrus tarp LC ir GP), nors specifinis kvapas (viršijantis suvokimo lygį) buvo labiau juntamas panaudojus RI. Eksperimento duomenys leidžia daryti išvadą, kad riebalų priedas turėjo įtakos sūrio riebiųjų rūgščių sudėčiai, pieno sutraukinimo rodikliams ir sūrio savybėms, susijusioms su riebalų prisotinimo laipsniu pašariniuose prieduose. Raktažodžiai: melžiamos karvės, riebaliniai papildai, sūrio kokybė, riebiosios rūgštys.
fatcat:rwfiyh5aofbbzmbo4qesx5psyi