Recenzja: "Nowe wspólnoty w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Między Platonem, Amwayem a trollami"/ Małgorzata Dmochowska. Warszawa: IFiS PAN, 2012. ISBN 9788376830483

Katarzyna Rychlicka-Maraszek, Digitale Wissenschaftsplattform Pol-Int (Www.Pol-Int.Org)
2021
Celem przygotowanej przez Małgorzatę Dmochowską publikacji jest prezentacja wspólnot i grup o charakterze wspólnotowym, funkcjonujących w Polsce na przełomie wieków. Problematyka wspólnotowości, jak słusznie za Michelem Walzerem [1] zauważa autorka, podlega intelektualnym modom, które – jak spodnie w kant czy spódniczki mini – "przemijają, ale możemy być pewni ich powrotu" (s. 9). W Polsce w ostatnich latach mamy do czynienia z renesansem zainteresowania tym zjawiskiem, o czym świadczy nie
more » ... m świadczy nie tylko ilość publikowanych artykułów i rozpraw, ale również popularność, jaką cieszą się przekłady kanonicznych w tym obszarze lektur, jak choćby Samotnej gry w kręgle Roberta D. Putnama [2] czy Czasu plemion Michela Maffesolego [3].
doi:10.11584/opus4-981 fatcat:t4jblcid2vg7benv2qa3x5wibm