EBÜ HANiFE'NiN AHAD HADiSi iSLAM HUKUKUNUN BiR KAYNAGI OLARAK KULLANMASI

SAHiRON SYAMSUDDiN, Abdullah KAHRAMAN
2003 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Ebu Hanife'nin hadis kültürünün zayıf olduğu, kıyası hadise tercih ettiği şekilde yaygın iddialar bulunmaktadır. Ancak bu iddialar doğru değildir. Bu iddiaları ortaya atanların EbCı Hanifeyi ve islidial sistemini iyi bilmedikleri anlaşılmaktadır. Zira onun mutlak anlamda kıyası ya da re'yi sünnete tercih etmesi söz konusu değildir. Aksine EbCı Hanife hadisin kabulü için belirlediği şartlara uygun olmayan ahad hadisleri kabul etmeyip bu gibi hadisiere kıyası ve re'yi tercih etmiştir.
doaj:b04c98119033483e9d39a4b1d8d94836 fatcat:kvmlsqfjybhljdr4mpoatpjwuq