GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ GÖREV ALANI DAHİLİNDE BULUNAN İLLERİN TARIMSAL ATIK BİYOKÜTLE ENERJİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

Mahmut POLAT
2020 Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B - Teorik Bilimler  
ÖZET Genel anlamda biyokütleler, yakıt olarak kullanılabilen organik maddeleri içerir ve kuru ağırlıklarıyla ölçülürler. Biyokütle enerjisi ise, bu maddelerin yakılması neticesinde elde edilen enerjidir. Tarımsal biyokütle'nin hammaddesi tarımsal kökenli atık veya artıklardır. Bu çalışma, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü görev alanı içerisinde bulunan Afyonkarahisar, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Uşak ve Yalova olmak üzere
more » ... am 12 ili kapsamaktadır. Bölgede en çok tarımı yapılan; buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve şekerpancarı olmak üzere toplam 5 ürüne ait, 2018 yılı tarımsal atık biyokütle enerji potansiyeli 6185.33 GWh olarak belirlenmiştir.
doi:10.20290/estubtdb.630772 fatcat:dedb33bm3nhelnssvzlmgt5u3q