ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

О. О. Єршова
2019 Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Економіка»  
Стаття присвячена вивченню та обґрунтуванню проблематики інституціонального забезпечення підприємств як суб'єктів підприємницької діяльності. Увага авторів зосереджена на дослідженні інституцій та інститутів, що впливають на механізм управління розвитком бізнес-процесів підприємств. Наголошено на інституціональній модернізації за рахунок управління розвитком бізнеспроцесів в бік інноваційності та запропоновано умови створення інституту інноваційного підприємництва. Ключові слова: інституція,
more » ... ова: інституція, інституціональне забезпечення, бізнес-процес, інституціональне забезпечення механізму управління розвитком бізнес-процесів підприємств, інновації.
doi:10.24144/2409-6857.2019.2(54).85-95 fatcat:ud6mj5z5zbh5re6kcmqqzx5qyq