Bayes estimators for the location parameter of the normal distribution with unknown variance under the LINEX loss function

Janet Van Niekerk
2014 South African Journal of Science and Technology  
How to cite this abstract: Van Niekerk, J., 2014, 'Bayes-beramers vir die gemiddelde van die normaalverdeling met onbekende variansie onder die LINEKS-verliesfunksie', Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 33(1), Art. #936, 2 pages. http://dx.doi.
doi:10.4102/satnt.v33i1.936 fatcat:lcdin5nnwfg35kg7lrn5hawfxi