Edukacja - państwo - naród w Europie Środkowej i Wschodniej w XIX i XX wieku, pod redakcją Aleksandry Bilewicz, Ryszarda Gładkiewicza i Stefanii Walasek, Uniwersytet Wrocławski - Instytut Pedagogiki, Centrum Badań Sląskoznawczych i Bohemistycznych, Wrocław 2002, ss. 456

Grażyna Karłowska
2019 Biuletyn Historii Wychowania  
Edukacja - państwo - naród w Europie Środkowej i Wschodniej w XIX i XX wieku, pod redakcją Aleksandry Bilewicz, Ryszarda Gładkiewicza i Stefanii Walasek, Uniwersytet Wrocławski - Instytut Pedagogiki, Centrum Badań Sląskoznawczych i Bohemistycznych, Wrocław 2002, ss. 456
doi:10.14746/bhw.2003.17.18.9 fatcat:p6drvy45traafe7qfxkyeuaqm4