Piotr Kozak, Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kantowskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, ss. 286

Patryk Głowacki
2016 Studia z Historii Filozofii  
203 Piotr Kozak, Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kantowskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, ss. 286 Tytuł pracy jest bez wątpienia intrygujący, porusza bowiem sprawy niezwykłej wagi dla filozofii. Oczywiście mrzonką byłoby znalezienie wyczerpującej odpowiedzi na postawione w tytule pytanie, bo i odpowiedź taka zdaje się a priori niemożliwa. Podjęta jednak przez Piotra Kozaka próba zmierzenia się z tym fundamentalnym pytaniem z całą pewnością zasługuje
more » ... a szczególną uwagę. Na wstępie należy podkreślić -co jednak nie stanowi żadnego zarzutu -proweniencję autora. Jest to o tyle istotne, że właściwe zrozumienie treści książki wymaga choćby powierzchownej orientacji w -mówiąc mało precyzyjniefilozofii analitycznej. Fakt ten należy podkreślić dlatego, że w przypadku filozofa tego formatu co Kant istnieje wiele "szkół interpretacji" nawiązujących do różnych tradycji filozoficznych. Autor jednak -co należy przyznać -nie zasypuje czytelnika gradem nazwisk. Niemalże każde istotniejsze przywołanie jakiejś koncepcji wiąże się z jej rekonstrukcją, zwięzłym streszczeniem lub odesłaniem czytelnika do literatury przedmiotu. Warto tutaj również nadmienić o precyzji, z jaką zrobione zostały przypisy. Nie odsyłają nas one do całych, często opasłych książek, ale do konkretnych ich fragmentów, co ułatwia weryfikację głoszonych tez. Zainteresowanie Piotra Kozaka filozofią analityczną nie jest jednak tożsame z afirmatywną oceną jej wyników. Sięgnięcie przez autora do tekstów królewieckiego filozofa wydaje się po części wynikiem rozczarowania, jakie przyniosły bezowocne poszukiwania w obrębie filozofii analitycznej odpowiedzi na postawione w tytule tej książki pytanie. We wstępie mamy do czynienia z przeformułowaniem dość ogólnego, stanowiącego jednak nić przewodnią książki tytułu w szereg konkretnych za-http://dx.
doi:10.12775/szhf.2016.052 fatcat:6ss5bhjvbnh3zohsnwg3inqb74