Divergencia vagy konvergencia?

András Braun
2019 Európai tükör a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos folyóirata  
A Nyugat-Balkán 2 jövője az utóbbi években nemcsak a biztonságpolitikával foglalkozók számára számít vonzó területnek, hanem a politikatudománnyal és nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó hazai szakemberek és kutatók körében is érezhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ennek indokai között jelen van természetesen a földrajzi közelség, a közös történelmi múlt és a kulturális kapcsolatok is, ám okként merülhet fel az európai integráció is. A délszláv háborúkat követően ugyanis a térségben is
more » ... megindult az euroatlanti integrációs folyamat, amely izgalmas elemzési terepet biztosít a különböző diszciplínák számára. A biztonságpolitika, az Európa-tanulmányok, vagy a nemzetközi kapcsolatok már régóta különböző aspektusokon keresztül vizsgálják a Nyugat-Balkán politikai történéseinek fejlődését. Mindezek mellett az is fontos, hogy ezen országok politikai rendszereit is megismerhessük. Dr. Ördögh Tibor könyve ebből a szempontból régen várt, és hiánypótló műnek számít a magyar politikatudomány számára. Braun András az Eötvös Loránd Tudományegyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának doktor jelöltje, valamint az Antall József Tudásközpont brüsszeli irodájának nemzetközi kapcsolatok referense. 1 Ördögh Tibor (2018a): Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének összehasonlítása 1990 és 2016 között. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. 2 Nyugat-balkáni államok csoportjába az alábbi országok tartoznak:
doi:10.32559/et.2019.2.6 fatcat:2cecx5ygkrb2lon2zaricc27ye