Eduard DROBERJAR – Balázs KOMORÓCZY (eds.), ŘÍMSKÉ A GERMÁNSKÉ SPONY VE STŘEDNÍ EVROPĚ (Archeologie barbarů 2012), Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, sv. 53, Brno 2017

Zdeněk Beneš
2018 Acta Musei Nationalis Pragae - Historia  
doi:10.1515/amnh-2018-0007 fatcat:txz5eyqmpzcvpgygqgfuzdnvxy