Nanocrystal shape and nanojunction effects on electron transport in nanocrystal-assembled bulks

Shao-Chien Chiu, Jia-Sin Jhang, Yen-Fu Lin, Shih-Ying Hsu, Jiye Fang, Wen-Bin Jian
2013 Nanoscale  
doi:10.1039/c3nr01418e pmid:23892514 fatcat:jo4on6zdjzdpllpgj5kh6uqqkq