Η εκτίμηση του βαθμού υποκινητικότητας και άλλων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε σπουδαστές 18 ως 25 ετών

Αναστασία Βασιλείου Παπαδάκη
2015
Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η εκτίμηση του βαθμού υποκινητικότητας και άλλων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε σπουδαστές 18 ως 25 ετών που ζουν σε μια μεγάλη αστική πόλη, καθώς και να διαπιστωθούν οι σχέσεις ανάμεσα στα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας με τη λειτουργική ικανότητα και του κινδύνου εμφάνισης καρδιομεταβολικών νοσημάτων.Μελετήθηκαν 200 άτομα που φοιτούν και ζουν σε μεγάλη αστική πόλη, 80 γυναίκες και 114 άντρες , 18-25 ετών, οι οποίοι δεν έπασχαν από κάποιο νόσημα και δεν
more » ... βαναν φαρμακευτική αγωγή. Όλοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σχετικά με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό υγείας και άλλες συνήθειες όπως κάπνισμα ή αλκοόλ, καθώς και το ερωτηματολόγιο φυσικής δραστηριότητας (International Physical Activity Questionnaire). Η εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας έγινε με το six minute walking test. Προσδιορίστηκαν τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης, της LDL και HDL χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων, της γλυκόζης και της C – αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP). Μετρήθηκε το ποσοστό λίπους στο σώμα τους, η περίμετρος μέσης και η αρτηριακή πίεση, ενώ υποβλήθηκαν και σε κλινική καρδιολογική εξέταση. Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαπιστώνεται πως το 25% του συγκεκριμένου πληθυσμού έχει φτωχή λειτουργική ικανότητα και ικανοποιεί τους παράγοντες καρδιομεταβολικού κινδύνου. Επίσης η φυσική δραστηριότητα επηρεάζει θετικά ορισμένους παράγοντες κινδύνου για καρδιομεταβολικά νοσήματα και συγκεκριμένα την περίμετρο μέσης, το ΒΜΙ την ολική χοληστερόλη, την LDL –C, την HDL-C, το σάκχαρο και την λειτουργική ικανότητα η οποία φάνηκε να επηρεάζει την πλειοψηφία των παραγόντων καρδιομεταβολικού κινδύνου.
doi:10.26262/heal.auth.ir.271055 fatcat:dvb4wjgpgvd4bku647kasavxoi