Att vända på bilden

Inga Elgqvist-Saltzman
1994 Tidskrift för Genusvetenskap  
Kvinnors slingriga vägar mellan studier, arbete och omsorg om familjen skapar svackor i karriärmönstret. Men när diagram met vänds upp och ned förvandlas dalarna till tydliga kullar som saknas i männens livslinjer. Sådana strategiska omkastningar är kännetecknande för många feministiska forskarmödor.
doi:10.55870/tgv.v15i4.4861 fatcat:nhcqr7zbdnbehp5x4bhdfrkwsm