Industria-sursă vulnerabilă de relansare economică în România

Anca Dachin, Academia De, Studii Economice, Bucureşti
2012 unpublished
Rezumat. Într-o lume globalizată şocurile exogene şi instabilitatea variabilelor economice corespunzătoare generează efecte negative asupra creşterii economice la nivelul fiecărei economii. Sensibilitatea ridicată faţă de şocuri reflectă vulnerabilitate economică, iar persistenţa factorilor şi caracteristicilor ce o determină relevă deficienţe structurale ale economiei. Industria este o categorie de resurse ce şi-a redus contribuţia la formarea PIB în ultimele decenii, dar este încă un sector
more » ... semnalizează începutul unei crize. Producţia industrială în România a avut o revenire rapidă în 2011 comparativ cu alte ţări membre ale UE în baza creşterii cererii externe. Lucrarea se ocupă de expunerea industriei româneşti la instabilitatea economică utilizând analiza empirică a datelor statistice pe termen scurt. Întrucât exporturile industriei sunt preponderent orientate către Uniunea Europeană, canalul comercial este o cale principală prin care poate fi afectată creşterea economică post-criză, dacă nu se reduce vulnerabilitatea structurală.
fatcat:s4j3g55gznfqxndqtfzxgbv7gq