Association Analysis of NLRP3 Inflammation-Related Gene Promotor Methylation as Well as Mediating Effects on T2DM and Vascular Complications in a Southern Han Chinese Population

Zixing Zhou, Lijun Wang, Zihao Wen, Shaoling Zheng, Xiaohong Ye, Dandan Liu, Jing Wu, Xiaoqian Zou, Yumei Liu, Yao Wang, Shirui Dong, Xiuxia Huang (+10 others)
2018 Frontiers in Endocrinology  
Conclusion: Lower levels of AIM2 promoter total methylation might increase the risk of T2DM. NLRP3, AIM2, and ASC promoter total methylation or some CpG methylation loss might increase the risk of T2DM vascular complications, which merits further study to support the robustness of these findings.
doi:10.3389/fendo.2018.00709 fatcat:lanqtav6fzda7dzudypr3nawui