Patellofemoral bursae disorders, synovial plicae, and Hoffa's disease

Emre Demirçay
2012 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği  
Diz önü ağrısı, tüm yaştan sporcularda sık görülen bir yakınmadır. Ağrıya neden olabilecek birçok rahatsızlık vardır. Rahatsızlıkların çoğu birbiriyle yakından ilişkilidir. Akut travma, tekrarlayıcı küçük travma, aşırı kullanım rahatsızlıkların gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Genellikle fiziksel aktivitede bir artış veya değişiklik öyküsü vardır. Diz önü temel olarak patellofemoral eklemden oluşur. Bu bölgede kıkırdak, subkondral kemik, sinoviyal plika, Hoffa yağ yastığı (infrapatellar
more » ... ağ yastığı), retinakulum, kapsül ve tendonlar dahil birçok yapı vardır. Tek başında veya birlikte bu yapıların her biri diz önü ağrısının nedeni olabilir. Patellofemoral bursa hastalıklarının büyük kısmını aseptik veya septik bursit oluşturur. Diğer patolojiler oldukça nadirdir. Hoffa hastalıkları dizin özellikle ön kompartmanındaki eklem içi yapıların patolojisine sekonderdir. Primer hastalıkları nadirdir; daha çok hipertrofik Hoffa'nın yağ yastığının ağrılı sıkışması (Hoffa hastalığı) olarak görülür. Bu yazıda diz önü ağrısının ayırıcı tanısında önemli yeri olan suprapatellar, prepatellar, yüzeyel ve derin infrapatellar bursa anatomisi; bursit etyopatogenezi, tanı ve tedavisi; suprapatellar, medial patellar, infrapatellar ve lateral patellar plikaların anatomisi, sınıflaması, görülme sıklığı ve tedavisi; ayrıca Hoffa yağ yastığının anatomisi ile Hoffa hastalığının tanı ve tedavisi irdelenmiştir.
doi:10.5606/totbid.dergisi.2012.58 fatcat:wvtfkkywhrffnjltwp2yd36bti