Wykorzystanie uogólnionego rozkładu gamma do generowania tablicy dwudzielczej

Piotr Sulewski
2014 Śląski Przegląd Statystyczny  
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest generowaniu zawartości tablicy dwudzielczej (TD) 2 × k z wykorzystaniem uogólnionego rozkładu gamma (URG). Opisano w nim generator liczb losowych URG oraz sposób tworzenia TD 2 × k na podstawie wartości dystrybuanty doświadczalnej i dystrybuanty teoretycznej rozkładu wykładniczego, który jest szczególnym przypadkiem URG. Słowa kluczowe: generacja tablic dwudzielczych, uogólniony rozkład gamma, liczby losowe o uogólnionym rozkładzie gamma, rozkład
more » ... rozkład wykładniczy. Nr 12 (18) Rys. 2. Przebiegi dystrybuant, gdy parametr rozkładu wykładniczego szacowano MNK Źródło: opracowanie własne. Rys. 3. Przebiegi dystrybuant, gdy parametr rozkładu wykładniczego szacowano MM lub MNW Źródło: opracowanie własne. Jako oszacowanie a * parametru a przyjęto wartość, która minimalizuje funkcję USING THE GENERALIZED GAMMA DISTRIBUTION TO GENERATE CONTINGENCY TABLES Summary: The article is devoted to the generation of two-way table contents using the generalized gamma distribution (GG). It describes the generalized gamma random number generator and how to create a two-way table by means of the empirical distribution function and theoretical exponential distribution, which is a special case of GG.
doi:10.15611/sps.2014.12.18 fatcat:25lqkm6b5feclms2lsgnmby4du