Η εφαρμογή εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον: απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής [article]

Στυλιανή Παπαδάκη, University Of Thessaly, Μιχάλης Παρασκευάς
2021
Δεύτερος θεματικός άξονας -Απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική που διέπει την τηλεκπαίδευση.
doi:10.26253/heal.uth.13189 fatcat:5sezt3evkbaqvj72uf4z6j5znq