HISTORICAL FRAMEWORK FOR PUBLIC POLICY DEVELOPMENT ENSURING THE SANITARY AND EPIDEMIC WELL-BEING OF THE POPULATION

M. Makarenko
2021 Law and public administration  
кандидат медичних наук, директор Клініки «ММ-дентал», здобувач наукового ступеня доктора наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ У статті досліджено історичні засади розвитку публічної політики забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення. Встановлено, що найдавніший відомий медичний текст -клинописна табличка, яку було знайдено під час розкопок
more » ... го міста Ніппур і яка датується кінцем ІІІ тисячоліття до нашої ери. Обґрунтовано, що перші літературно-філософські роздуми на тему санітарії та гігієни трапляються в роздумах Гіппократа, джерелами санітарного спрямування є «Монастирські обиходники». Проаналізовано перші документи законодавчого характеру у сфері санітарії та гігієни, зокрема укази Петра І щодо організації Медичної канцелярії, положення про контрольний нагляд за санітарним станом великих міст. Вивчено етапи створення земської та міської медицини на теренах України. Досліджено питання забезпечення належного санітарного нагляду в українських губерніях того часу -Херсонській, Харківській, Катеринославській, Київській, Подільській, Волинській і Таврійській. З'ясовано стан санітарно-гігієнічного забезпечення та підготовки відповідних фахівців із цього напряму в період проголошення самостійності Української Народної Республіки. Простежено державотворчу діяльність санітарно-епідемічного спрямування створеного у 1919 році Народного Комісаріату охорони здоров'я України. Досліджено діяльність вітчизняного державного діяча, лікаря-епідеміолога О. Марзеєва щодо побудови вітчизняної системи санітарно-епідемічного нагляду. Проаналізовано формування та створення в Україні Державної санітарно-епідеміологічної служби та розбудову її структурних підрозділів на всій території країни з 1926 до 40-х років ХХ століття. Досліджено період розбудови у структурі Міністерства охорони здоров'я України санітарно-епідеміологічного управління та запровадження посад санітарних лікарів на всіх рівнях влади. Проаналізовано етапи реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України та приєднання її у 2014 році до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту прав споживачів (Держпродспоживслужби). Обґрунтовано, що становлення та розвиток публічної політики забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення в Україні пройшло довгий історичний шлях. Досвід формування вітчизняної сфери санітарно-епідемічного благополуччя є неповторною історичною спадщиною й винятково цінним надбанням у сучасних умовах трансформації системи охорони здоров'я. Ключові слова: медична галузь, санітарне благополуччя, епідемічні виклики, охорона здоров'я.
doi:10.32840/pdu.2021.1.33 fatcat:rbwv6b4325bvlhnbwsp4mqefzi