In memoriam: Coloma Barbé Rocabert (1946-2012)

Montserrat Aróztegui Trenchs, Lyda Halbaut Bellowa
2013 FEM Revista de la Fundación Educación Médica  
doi:10.4321/s2014-98322013000400002 fatcat:q3n6c74jkvf7vj4f6qtwjbidfy