Sampling methods for the oxygen analysis of steel

S. Sato
1963 DENKI-SEIKO  
doi:10.4262/denkiseiko.34.217 fatcat:tlzdekfr7nfk7dgdax5gemhldu