16SリボゾームDNAによる乳酸菌の同定

森 勝美
1996 Nyusankin Kenkyu Shudan Kaishi  
doi:10.14873/jslab1990.6.2_80 fatcat:tevgmx5c4vdzve64qz3pn7jivy