A Case Report: Krukenberg Tumour with Nodular Skin Lesions

Özden Demir, Selcan Cesur, Zeynep Karaali
2017 Haseki Tıp Bülteni  
Öz Krukenberg tümörü overin metastatik tümörüdür. Primer malignite odağı en sık mide olmakla beraber meme, safra kesesi, kolon ve pankreas kanseri de overe metastaz yapabilmektedir. Malignite odağı bilinmeyen hastalarda over metastazlarını primer over kitlelerinden ayırt edebilmek her zaman mümkün olmamaktadır. Yazımızda deride yaygın nodüler lezyonlar, gezici artrit bulgularıyla başvuran ve hızlı ilerleyen kliniği olan, ileri tetkikler sonucu Krukenberg tümörü tanısı konulan bir hastamız
more » ... uş ve Krukenberg tümörü gözden geçirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Krukenberg tümörü, mide kanseri, deride nodüler lezyon, artrit The Krukenberg tumor is a rare variety of metastatic cancer to the ovary. The stomach is the most common site for the primary tumor, followed by the breast, gall bladder, colon and pancreas. It is not always possible to distinguish ovarian metastasis from primary ovarian masses in patients in whom the malignancy center is unidentified. This case report firstly aims to present a patient who presented with common nodular skin lesions, migrating arthritis and severe clinical characteristics, and diagnosed with Krukenberg tumor with further examinations.
doi:10.4274/haseki.3095 fatcat:n4ltmunqjrardhykxvtddkhqti