Dynamic Analyses and Seismic Behavior of Masonry Minarets with single Balcony

Ali Ural, Tulin Celik
2018 Aksaray University Journal of Science and Engineering  
Minarets are built adjacent to mosques and used for calling Muslims to mosques for pray. Most of the masonry minarets in Turkey and similar Muslim countries have been damaged due to medium intensity seismic actions or at least moderate winds. One of the reasons for this is that these structures are thin and long. Another reason is that the minarets built without any engineering knowledge today. In this study, 7 masonry minarets with a single balcony, located in the city center of Aksaray
more » ... Anatolia), are investigated in terms of seismic behaviors. The mentioned minarets were geometrically measured using photogrammetric devices and techniques. Measured minarets were modeled using Finite Element Method with LUSAS Software, and seismic analyses were performed. Structural analyzes are compared with each other and the results obtained are interpreted. Özet Minareler, Müslümanları namaza çağırmak için İslam dininin ibadet yeri olan camilere bitişik olarak inşa edilmiştir. Türkiye'de ve diğer Müslüman ülkelerde yığma minarelerin büyük çoğunluğu orta şiddetli bir deprem ya da hafif şiddetli bir rüzgâr etkisiyle zarar görebilmektedir. Bunun nedenlerinden biri bu yapıların ince ve uzun olmasıdır. Bir diğer sebebi ise özellikle günümüzde inşa edilen minarelerin herhangi bir mühendislik bilgisi olmadan yapılmasıdır. Bu çalışmada, Aksaray il merkezinde yer alan tek şerefeli 7 adet yığma minarenin deprem davranışları incelenmiştir. Bahsedilen minarelerin geometrik ölçümleri fotogrametrik cihazlar kullanılarak yapılmıştır. Sonlu Elemanlar Metodunu kullanan LUSAS programı ile minareler modellenerek deprem analizleri yapılmıştır. Yapısal analizler birbirleriyle karşılaştırılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
doi:10.29002/asujse.371344 fatcat:gpzyrt5dlzcq3gigdjcyhqcury