SPAUDOS DRAUDIMO LAIKOTARPIO LIETUVIŠKOS KNYGOS AUTORIŲ SUDĖTIES KAITA

JOLITA STEPONAITIENĖ
2010 Knygotyra  
Vilniaus universitetoKnygotyros ir dokumentotyros institutasUniversiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, LietuvaEl. paštas: jolita.steponaitiene@kf.vu.ltSpaudos draudimo laikotarpį (1864–1904) gana plačiai ištyrinėjo istorikai, literatūrologai, tačiau knygotyriniu požiūriu kompleksiškai jis dar nenagrinėtas. Straipsnyje siekiama atsakyti į klausimą, koks yra to laikotarpio lietuviškų knygų autorius, jo išsimokslinimas, profesija, lytis, kilmė – visa tai, kas galėjo veikti to meto lietuviškų knygų
more » ... ką, kokybę, kalbą. Autorius yra vienas iš veiksnių, lemiančių knygos modernėjimą, jos atitiktį laikmečio poreikiams, aktualumą. Ypatingas dėmesys skiriamas naujosios lietuvių autorių kartos, kuriai darė įtaką lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas, politinė, ekonominė ir kultūrinė Lietuvos situacija, formavimuisi, jos bruožams.
doi:10.15388/kn.v55i0.3489 fatcat:smojfdaiibe5plqjuspbnvwzau