Care of ostomy patients
Péče o pacienty se stomií

Radomíra Fierlová
2018 Medicína pro praxi  
15(5): 291-294 / MEDICÍNA PRO PRAXI 291 PRO SESTRY péče o pacienty Se Stomií Péče o pacienty se stomií Radomíra Fierlová Chirurgická klinika A, Fakultní nemocnice Ostrava Stomie pro pacienta neznamená pouze změnu stavu, ale i změnu tělesného vzhledu, funkce a psychiky. Úspěšnost léčby pacienta se stomií nezáleží na jedné osobě, ale na spolupráci celého týmu lékařů i sester. Cílem stomické sestry je ulehčit návrat do běžného života správnou edukací, výběrem vhodné stomické pomůcky a podporou
more » ... ůcky a podporou psychiky spolu ve spolupráci s rodinou. Klíčová slova: stomická sestra, stomické systémy, stomie, edukace, preskripce. Care of ostomy patients For a patient, an ostomy means not only a change in their condition, but also a change in their physical appearance, function, and psyche. The treatment success in a patient with an ostomy does not depend on a single person, but on the collaboration of a whole team of doctors and nurses. An ostomy nurse's goal is to facilitate the return to normal life by providing appropriate education, choosing the right ostomy supplies, and offering emotional support in close cooperation with the family. Úvod Stomie je umělé vyústění jakéhokoliv dutého orgánu na povrch těla. Dělí se podle lokalizace, respektive podle orgánu, který je vyveden: tracheostomie (vyústění průdušnice -trachey)
doi:10.36290/med.2018.069 fatcat:3tinf7imhrec5lw7ukozq53lia