From nature reserve to national park system pilot: Changes of environmental coverage in the Three-River-Source National Park and implications for amphibian and reptile conservation

Huijie Qiao, Xiaoyi Wang, Wei Wang, Zhenhua Luo, Ke Tang, Yan Huang, Shengnan Yang, Weiwei Cao, Xinquan Zhao, Jianping Jiang, Junhua Hu
2018 Biodiversity Science  
doi:10.17520/biods.2017305 fatcat:xsh4ntosuzfgbdzzkx5yujki3i