Su Kirliliğinin, Gobius niger Linn., 1758 (Pisces: Gobiidae)'in Kan Parametreleri Üzerine Etkileri

Selma Katalay, Hatice Parlak
2002 Su Ürünleri Dergisi  
The effects of water pollution on blood paremeters of black gobby (Gobius niger Linn, 1758). In this study, the blood parameters (white blood cells, red blood cells, haemoglobin, mean cell haemoglobin concentration, platelet) of G. niger collected from several selected stations of İzmir Bay has been measured. The statistically important differences had been found between the measured white blood cells, heamoglobin, haematocrit, mean cell heamoglobin concentrations of different stations.In the
more » ... t stations.In the microscopical studies, some histopathological changes due to the environmental conditions have been observed. An increasement of immature red blood cells has been observed due to the environmental pollution. Ovoid shape seen in the normal red blood cells have been transformed totally and a marked increasement of degenerated red blood cells is obvious. The membranes and ovoid shape of the nuclei seen in the normal red blood cells has been changed fusiform and spheric shape and echinoid view. Dense and compact lymphocytes have been observed instead of small and spheric lymphocytes of the normal lymph. Özet: Bu çalışmada, İzmir Körfezi'nin çeşitli yerlerinden seçilmiş istasyonlardan toplanan G. niger (kömürcü kaya balıkları)'den alınan kan örneklerinin kan parametreleri (beyaz kan hücreleri (lökosit), kırmızı kan hücreleri(eritrosit), hemoglobin, hematokrit ve ortalama hücre hemoglobin konsantrasyonu, trombosit) ölçülmüştür.Yapılan mikroskobik çalışmalar sonunda kirliliğin etkisi sonucu bazı histopatolojik değişiklikler ortaya çıkarılmıştır. Kirliliğe bağlı olarak fusiform ve küresel şekilli eritrosit sayısında artış gözlemlenmiştir. Normal kırmızı kan hücrelerinde gözlenen oval şekilli eritrositler tamamen değişime uğramış ve dejenere olmuş eritrosit sayısında artış gözlemlenmiştir. Normal olarak oval şekilli hücre çeperi ile oval ve yassı şekilli nukleuslar değişikliğe uğrayarak fusiform ve küresel şekil almıştır. Hücreler dikensi bir yapı kazanmıştır. Normal beyaz kan hücre yapısında karakteristik olarak gördüğümüz küçük ve sferik şekilli lenfositler yerine anormal, kalın ve yoğun lenfositler gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kan parametreleri, Gobius niger, deniz kirliliği.
doaj:06436cb0c7be4a029bef46552aa640d5 fatcat:k57rtsl6kbaejemeerchfk4bti